Termeni si conditii

Ultima actualizare: 01 iulie 2020

 

Termeni și condiții generale de utilizare

Acești Termeni și condiții („Termeni”) stabilesc condițiile de utilizare generale în baza cărora puteți utiliza acest site, www.readlee.ro („Website”) sau aplicația mobilă Readlee. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și să vă asigurați că îi înțelegeți.

Termenii și Condițiile Readlee.ro se adresează Utilizatorilor/Clienților care utilizează Readlee.ro sau încheie Contracte la Distanță.
Navigarea în cadrul Readlee.ro, urmată de achiziționarea unui Serviciu/Abonament/Produs, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor Readlee.ro. Dacă nu sunteți de acord să respectați și să fiți legat de acești Termeni, trebuie să încetați utilizarea site-ului.

Readlee își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei Readlee.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul achiziționării unui Serviciu/Abonament/Produs de către Client/Utilizator.

Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor Readlee.ro și/sau ai Aplicației, alterarea conținutului platformei www.readlee.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.readlee.ro, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 

Definiții

READLEE – este marca înregistrată, care deţine, operează şi administrează platforma pentru citire și ascultare https://readlee.ro, fiind alcătuită dintr-un website cu ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care pot fi accesate  prin intermediul unui browser web, cât şi prin intermediul unei aplicații mobile (denumite în continuare „Platformă”).

Aplicație – aplicația software de tip mobil, pusă la dispoziția Clientului/Utilizatorului de către Vânzător, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deținut de către Client/Utilizator și care permite, în special, utilizarea Readlee.ro fără necesitatea deschiderii unui browser web.

Client – orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează Redlee.ro și/sau efectuează o achiziție de serviicii/abonamente/produse în baza unui Cont.

Vânzător – Platforma Readlee.

Contract la Distanţă – contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Serviciile/Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Servicii/Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile Readlee.ro.

Utilizator – orice persoană fizică, care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care vizitează și/sau este înregistrată pe Website și care, prin crearea și/sau utilizarea unui Cont, are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Readlee, și si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – sectiunea din Platformă formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Utilizatorului/Clientului acces la Website și care conține informații despre Utilizator/Client și istoricul Utilizatorului/Clientului pe Platformă. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Cont activ – un Cont pentru care utilizatorul a intrat pe Platforma www.readlee.ro și a achiziționat cel puțin unul din serviciile/abonamentele/produsele oferite.

Cont inactiv – un Cont creat, dar pentru care Utilizatorul/Clientul nu a facut nici o achiziționare.

Pagina de profil – secțiune din Cont în care sunt afișate informații despre activitatea Utilizatorului/Clientului pe Site (date personale, materiale citite, lista Citește mai târziu, statutul abonamentului, etc.).

Conţinut – orice elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Servicii/Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, cod, software, baze de date, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul Readlee.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi, și orice altă formă de informații capabile să fie stocate pe un computer care apare pe sau face parte din site-ul web.

Materiale – cărti, articole, audiobook-uri, summary-uri, rezumate, studii de caz sau video-uri din biblioteca Readlee.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail), SMS mesaj prin Whatsapp, Facebook Messenger ori altă platformă sau orice altă forma de comunicare, asupra Materialelor și/sau a campaniilor desfășurate de Readlee într-o anumită perioadă și/sau asupra Conținutului, Site-ului, unor produse sau servicii a Readlee, fără nici un angajament din partea Readlee cu referire la informațiile conținute de acesta.

Login – adresa de e-mail a Utilizatorului/Clientului şi parola furnizate în cadrul Readlee.ro în timpul procesului de creare al Contului.

Parolă – un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Utilizatorului/Client în procesul de crearea/actualizare al Contului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achizițoona Bunuri si Servicii de pe Website.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Website, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului ca urmare a Contractului la Distanță incheiat.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Termeni şi Condiţii Readlee.ro – prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul Readlee.ro şi al Aplicaţiei, stabileşte drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente.

Website/Site – platforma online gazduită la adresa web www.readlee.ro și subdomeniile acestuia.

 

Înregistrarea pe Readlee

Pentru a putea utiliza serviciile Readlee, este necesară o înregistrare pe www.readlee.ro. Persoanele cu vârsta peste 18 ani au dreptul să se înregistreze. Ca minor, vă puteți înregistra pe Readlee numai dacă aveți cel puțin 14 ani și reprezentanții Dvs. legali și-au dat acordul. Readlee își rezervă dreptul de a face condiționată utilizarea serviciilor Readlee de dovada corectă a identității Dvs., vârsta legală sau consimțământul reprezentantului legal.

Înregistrarea în sine este gratuită (cont inactiv/gratuit) și nu vă obligă să obțineți un abonament plătit. Prin înregistrare, executați un acord cu Readlee pentru o utilizare limitată și gratuită a Platformei.

Puteți utiliza adresa de e-mail, precum și o parolă la alegere pentru a vă înregistra. Alternativ, vă puteți înregistra utilizând un singur serviciu de conectare (de exemplu, autentificarea prin Facebook). Vă puteți înregistra prin intermediul site-ului nostru web sau după descărcarea aplicațiilor noastre iOS sau Android.

Orice informație necesară pentru înregistrare trebuie să fie completă și corectă și mereu actualizată. Readlee are dreptul de a salva și prelucra datele pe care le-ați furnizat în timpul înregistrării, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor.

Parola utilizată trebuie păstrată confidențială. Păstrarea secretului este exclusiv și pe deplin responsabilitatea Dvs. Contul de utilizator Readlee poate fi utilizat numai de Dvs. Orice utilizare neautorizată a contului Dvs. de utilizator, precum și orice astfel de suspiciune în acest sens trebuie comunicate imediat Readlee.

 

Documente contractuale

Prin înregistrarea pe Website și/sau prin fiecare utilizare a Contului, Utilizatorul/Clientul este de acord cu și consimte în mod expres la toate prevederile din prezentul Document (așa cum se gasesc ele pe Site la momentul utilizării curente), Document care guvernează relația dintre Utilizator/Client si Readlee.

Readlee iși rezervă dreptul de a modifica oricând Documentul, în mod unilateral, iar prin utilizarea Contului, Utilizatorul/Clientul iși exprimă acordul cu privire la respectivele modificări, așa cum apar ele pe Site in acel moment.

Utilizatorul/Clientul iși poate retrage oricând consimțământul, în mod expres, printr-un e-mail trimis la adresa hello@readlee.ro, întelegând că prin retragerea consimțământului va pierde accesul la Cont și la Conținut.

 

Politica privind drepturile de autor

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Politica noastră este să răspundem oricărei solicitări conform căreia Conținutul postat pe Platorma Readlee încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală a  oricărei persoane sau entități.

Dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat în numele unuia și considerați că lucrarea protejată prin drepturi de autor a fost copiată într-un mod care constituie încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să trimiteți revendicarea prin e-mail la adresa hello@readlee.ro , cu subiectul: „Încălcarea drepturilor de autor” și să includeți în revendicarea Dvs. o descriere detaliată a presupusei încălcări.

Puteți fi tras la răspundere pentru daune (inclusiv costuri și onorarii avocaților) pentru denaturări sau reclamații de rea-credință cu privire la încălcarea oricărui conținut găsit pe și/sau prin intermediul Platformei privind drepturile de autor.

 


Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Readlee, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea oricărui Conținut, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Readlee, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepartarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al Readlee asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Readlee.

Orice Conținut la care Utilizatorul/Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este insoțit de un acord de utilizare specific și valid incheiat între Readlee și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Readlee cu referire la acel Conținut.

În cazul în care Readlee conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Readlee pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis catre Utilizator/Client, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie și nu implică nicio obligație contractuală din partea Readlee față de Utilizator/Client.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

 

Confidențialitate

Utilizatorul/Clientul va pastră confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizeaza Readlee. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, Utilizatorul/Clientul oferă Readlee acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, și este de acord ca Readlee să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care Utilizatorul/Clientul le-a trimis prin intermediul Website-ului. Readlee nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a Readlee, Utilizatorul/Clientul iși oferă consimțămantul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de catre Readlee și/sau terți, parteneri ai Readlee: prestatori de servicii, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci cand legislația specifică acest lucru.

 

Link-uri către alte site-uri web

Platforma noastră poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Readlee.

Readlee nu are niciun control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii ale unor terțe părți. Nu garantăm ofertele oricăreia dintre aceste entități / persoane fizice sau ale site-urilor web ale acestora.

Recunoașteți și sunteți de acord că Readlee nu va fi responsabil direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile prin intermediul a oricăror astfel de site-uri web sau servicii terțe.

Vă sfătuim să citiți atent Termenii și condițiile și Politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

 

Modificări ale serviciilor și prețurilor

Prețurile pentru serviciile/abonbamentele/produsele noastre pot fi modificate fără nici o notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe activitatea Platformei (sau orice parte, sau conținut al acesteia) fără o notificare, în orice moment. Nu vom fi răspunzători pentru orice modificare a prețului, suspendarea sau întreruperea  serviciilor/abonbamentelor/produselor Platformei.

 

Inchiderea sau suspendarea conturilor

Putem închide sau suspenda contul Dvs., și/sau interzicce accesul la Platformă în orice moment, la discreția noastră, fără o notificare prealabilă, din orice motiv și fără limitare, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei.

Dacă doriți să ștergeți definitiv contul Dvs. Readlee, o puteți face în secțiunea "Setări" pe Pagina de profil.
Vă puteți șterge contul în orice moment. Consultați instrucțiunile noastre de anulare  pe pagina Suport clienți / FAQ.
Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, incluzând, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, renunțarea la garanție, despăgubirea și limitarea răspunderii.

 

Exonerarea de răspundere

Readlee nu garantează că platforma www.readlee.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mail-urile trimise de Readlee.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.readlee.ro pe riscul propriu, Platforma fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Readlee.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.readlee.ro. Readlee nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau conținutului de pe site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Readlee.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Contului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării și/sau utilizării Contului, dupa caz.

Nimic din Conținutul site-ului nu constituie sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Acesta este furnizat doar în scopuri generale.
În măsura permisă de legislația aplicabilă, nu oferim nicio declarație sau garanție că website-ul va îndeplini cerințele Dvs., că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate software-urile și hardware-ul sau că acesta va fi sigur.

Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că Conținutul de pe website este complet, corect și actualizat. Cu toate acestea, nu facem nicio declarație sau garanție (expresă sau implicită) că Conținutul este complet, corect sau actualizat.

Readlee nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor Readlee.ro.

Readlee nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.readlee.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.readlee.ro.

În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Client, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea prețului din Contractul la Distanţă.

 

Comunicarea

Prin crearea Contului, Utilizatorul/Clientul consimte în mod expres să primească Newslettere de la Readlee.

Utilizatorul/Clientul iși poate modifica opțiunea cu privire la primirea de Newslettere în orice moment:
– prin contactarea Readlee în acest sens la adresa hollo@readlee.ro;
– prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele primite de la Readlee.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Newsletterele trimise de Readlee unui Utilizator/Client sunt personalizate și contin link-uri de autologin care, prin simpla lor accesare, conduc către Contul acelui Utilizator/Client, fără a fi necesară introducerea parolei. Utilizatorul/Clientul întelege acest lucru și se obligă să nu dea mai departe aceste Newslettere catre alte persoane.

 

Politica de Confidențialitate

Readlee colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Platformei www.readlee.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în Readlee.ro, disponibilă aici.

 

Forță majoră

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Documentului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune interese.

 

Legea aplicabilă

Prezentul Document este supus legii. Eventualele litigii apărute între Readlee și Utilizatori/Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

Dispoziții finale

În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni și condiții generale este considerată invalidă sau inexecutabilă de către o instanță, celelalte prevederi ale acestor Termeni și condiții vor rămâne în vigoare.

În cazul oricărui conflict între versiunea actuală a acestor Termeni și condiții și orice versiune anterioară, prevederile actuale, în vigoare vor prevala, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel.

 

Contactați-ne

Pentru a ne contacta, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la hello@readlee.ro sau folosind formularul de contact de pe pagina de contact